Ponedjeljak, 20.03.2023.

Vlada Kantona Sarajevo: Federalna vlada ponovno opstruira prava i ulogu na KCUS-u

Nedjelja, 17.01.2021. | BiH | Najnovije | Vijesti

Upravnom odboru Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS) je istekao četverogodišnji mandat 13. januara 2021. godine, o čemu je Vlada Kantona Sarajevo tek obavještena dopisom Federalnog ministarstva zdravstva.U dopisu se napominje da Vlada KS treba dostaviti imena dva člana Upravnog odbora (UO), ali da će Vlada Federacije imenovati “privremeni” UO, dok se redovna procedura imenovanja ne provede.

“Ovim putem javno postavljamo pitanje ministru Mandiću i Vladi Federacije BiH zašto nisu blagovremeno provedene aktivnosti na imenovanju Upravnog odbora na mandatni period? Informišemo javnost da je tokom 2019. godine Vlada KS imenovala svoje predstavnike u Upravni odbor ove zdravstvene ustanove, ali federalne vlasti takvu odluku nikada nisu provele. Stoga imamo opravdane razloge za bojazan da će se opet političkim manevrima i igrama pokušati zanemariti volja većinskog finansijera ove, za građane i osiguranike Kantona Sarajevo, iznimno važne ustanove. Vlada KS će u ostavljenom kratkom roku, svakako dostaviti imena članova UO”, saopćeno je iz Vlade Kantona Sarajevo. 

Iz Vlade KS se još napominje da će insistirati na zaključivanju ugovora o pravima i obavezama između suosnivača KCUS-a, jer je nedopustivo da građani KS izdvajaju najviše novca za rad, čak preko 150 miliona KM, a osnivačka prava KS su minorna i ovise o volji menadžmenta.

Kanton Sarajevo je pored godišnjeg finansiranja uložio i značajna sredstva u modernizaciju i opremanje KCUS-a, a Vlada KS je odlučna u namjeri da građanima svi ti resursi, koji im i pripadaju, budu na raspolaganju 24 sata i u punom kapacitetu.

Fokus djelovanja resornog ministra i Vlade u narednom periodu će biti na aktivnostima jačanja osnivačkih prava i vraćanja KCUS-a na uslugu svim građanima i građankama.