Četvrtak, 26.05.2022.

“Mark farma” će graditi farmu pilića u Šamcu

Utorak, 22.09.2020. | Biznis | Novinar2

Kompanija „Mark farma“ d.o.o. Obudovac želi graditi farmu pilića kapaciteta 45.000 komada po turnusu u opštini Šamac.

Kompanija je podnijela Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske zahtjev za prethodnu procjenu o uticaju na životnu sredinu za projekat farme za tov pilića kapaciteta 45.000 komada po turnusu.

Zainteresovani mogu da izvršiti uvid u sadržinu zahtjeva na internet stranici Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 15 dana.