Ponedjeljak, 26.02.2024.

Kreće direktni platni promet BiH i Crne Gore: Novac na računu isti dan

Petak, 03.11.2023. | Najnovije | Region | Vijesti

Direktni platni promet između Crne Gore sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom (BIH) tokom ovog mjeseca bi trebalo da se uspostavi nakon 16 godina i to posredstvom Universal capital banke (UCB) koja je jedina banka koja je sa ovaj dugi vremenski period iskazala interesovanja da uđe u kliring sistem plaćanja (direktni platni promet) između tri države.

Ovo će značiti da će građani i privreda imati manje troškove jer su do sada morali novac da uplaćuju preko stranih (korespodentskih) banaka što je bilo skuplje i da će im novac biti na računu istog dana kada bude uplaćen. Preko korespodentskih banaka čekali su ga po nekoliko dana.

Centralne banke Crne Gore, Srbije, BiH zaključile u septembru 2007. posebni sporazum o kliringu međunarodnih plaćanja kojim su usluge platnog prometa trebale biti jeftinije, međutim direktni platni promet je zaživio 2007. između Srbije i BiH, dok se Crna Gora u taj sistem nije uključila jer nije bilo interesovanja crnogorske banke da uđe u ovaj sistem plaćanja. Za operatora ovog sistema je imenovana Narodna banka Srbije (NBS).

Nezvaničnu informaciju “Vijesti” da će Crna Gora uspostaviti direktni platni promet sa Srbijom i BIH potvrdili su u UCB banci i u Centralnoj banci Crne Gore (CBCG).

Iz UCB su kazali “Vijestima” da su u dopisu upućenom CBCG 8. novembra 2022. godine izrazili zainteresovanost za projekat kliringa međunarodnih plaćanja sa Republikom Srbijom i BiH, kao i za projekat Evropske komisije, Svjetske banke i Regionalnog savjeta za kooperaciju pod nazivom “Modernizacija prekograničnih plaćanja u zemljama zapadnog Balkana”, a koji su bili aktuelizovani u tom trenutku putem medija.

“Nakon tog inicijalnog dopisa, održan je sastanak u CBCG na kome su nas predstavnici CBCG upoznali sa opštim pravilima učešća u sistemu kliringa međunarodnih plaćanja sa Srbijom i BiH, dok o projektu “Modernizacija prekograničniih plaćanja u zemljama zapadnog Balkana” nije bilo više podataka, osim onih plasiranih u medijima. UCB je uzela u razmatranje uključivanje u sistem kliringa međunarodnih plaćanja sa Srbijom i BiH sredinom ove godine, donijela konačnu odluku da se istom priključi, te o tome obavijestila CBCG dopisom 9. avgusta ove godine”, kazali su u UCB.

Pojasnili su da projekat sada ulazi u fazu testiranja i da očekuju do kraja ove nedjelje kontakt sa kolegama iz NBS, kako bi dogovorili testiranje sistema razmjene poruka sa NBS, nakon čega će uslijediti testiranje i jednog cijelog ciklusa kliringa sa NBS i CBCG.

“Očekujemo da će u toku novembra biti završena testiranja i da ćemo biti spremni da učestvujemo u ovom sistemu kliringa međunarodnih plaćanja između tri države regiona”, istakli su u UCB.Na pitanje “Vijesti” šta će građanima i privredi donijeti ulazak te banke u sistemu kliringa međunarodnih plaćanja sa ove dvije države odgovoreno je da će novac koji bude uplaćen nekom korisniku biti na njegovom računu istog dana.

“UCB je svoje klijente navikla na brzinu i fleksibilnost. U tom smislu smo jedna od rijetkih banaka u regionu koja sva plaćanja izvršava sa valutom T+0, odnosno istog dana kada je nalog dat. Međutim, u trenutnom sistemu kliringa međunarodnih plaćanja koji funkcioniše preko korespondentskih banaka, to ne znači i da će sredstva korisniku kojem su upućena zaista biti na računu istog dana kada su i upućena. Pristupanjem kliringu međunarodnih plaćanja sa Srbijom i BiH klijentima koji vrše plaćanja ili očekuju prilive u okviru ove tri države biće zagarantovano saldiranje plaćanja u okviru istog dana kao da iste vrše unutar Crne Gore.

To će imati značajan uticaj na likvidnost privrede, brzinu protoka roba i usluga, kao i ukupnih troškova poslovanja”, pojasnili su iz ove banke.