Četvrtak, 07.07.2022.

Kompanija Bingo nabavlja postrojenja: TK će korišteno jestivo ulje pretvarati u biodizel

Četvrtak, 23.06.2022. | BiH | Najnovije | Vijesti | Autor

Udruženje građana Ekosol u okviru projekta “Korišteno jestivo ulje – energetski resurs” na današnjem okruglom stolu u Tuzli prezentiralo je mogućnosti i prednosti prerade korištenog jestivog ulja u biodizel. U ovom projektu učešće su uzele tri komapnije i četiri restorana, te je od januara do sada prikupljeno više od 17 tona korištenog jestivog ulja.

“Mi smo prezadovoljni rezultatima i mi kad smo krenuli sa pisanjem ovog projekta začudili smo se koliko restorani u Tuzli prikupljaju korišteno jestivo ulje”, istakao je Amir Hadžić, projekt menadžer UG Ekosol, te dodao da jestivo ulje treba ostati u BiH.

“Htjeli smo da se to ulje sakupi kod nas i da se ovdje preradi u biodizel, jer do sada sakupljači koji su sakljupali iz ovih restorana su to ulje dalje izvozili u EU, mi hoćemo da to jestivo ulje ostane u našoj zemlji i da se preradi u biodizel”

U BiH ne postoji ni jedno postrojenje za preradu ulja u biodizel, ali će zahvaljući ovom projektu i tuzlanskoj kompaniji Bingo, Tuzlanski kanton biti prvi u kojem će se jestivo ulje prerađivati u bio dizel.

“Evo na tragu smo da Bingo naruči jedno takvo postrojenje i da počne sa proizvodnjom biodizela iz otpadnog jestivog ulja. U nekom narednom vrlo bliskom periodu, što smo sebi postavili kao cilj i to nam je najveći rezultat koji smo postigli kroz ovaj projekat“, kaže Hadžić.

Prerada korištenog jestivog ulja u Evropi je već odavno praksa. Upotrebljavati se može za pogon dizel motora, zagrijavanje plastenika, kao lož ulje, te je proizvodnja i upotreba biodizeelskog goriva vrlo značajna s obzirom na potrebe očuvanja okoliša.

“ Upravo se može koristiti kao i običan dizel stim da ne zagađuje okoliš, da se u roku 15 dana to sve razradi imožemo reći ako apajamo plastenik da stvarno imamo ekološki uzgoj iz tog plastenika“, rekao je Amir Hadžić, projekt menadžer UG Ekosol.

Udruženje građana Ekosol projekat pod nazivom “Koristimo jestivo ulje -energetski resurs” kojeg finansira Švedska u okviru granta “Misli o prirodi”, provodi uz pomoć Centra za promociju civilnog društva Sarajevo. Projekat traje do 30. juna.

Tuzlainfo