Ponedjeljak, 08.08.2022.

Stranka Narod i pravda predstavila dva predizborna slogana, evo kako glase

Subota, 06.08.2022. | BiH | Najnovije | Vijesti | Autor

Stranka Narod i pravda je predstavila svoje predizborne slogane pod kojima će nastupiti na predstojećim Općim izborima u BiH zakazanim za 2. oktobar ove godine.

Narod i pravda je predstavila dva slogana, prvi pod kojim će nastupati samostalno na državnom i kantonalnim nivoima i drugi pod kojim nastupa u koaliciji sa Strankom penzionera – umirovljenika (SPU BiH) na federalnom nivou.

Slogan za državni i kantonalne nivoe
Slogan za državni i kantonalne nivoe

Prvi slogan, onaj pod kojim nastupaju na državnom i kantonalnim nivoima glasi: “i zemlja i ljudi – država”.

Drugi, onaj pod kojim nastupaju na federalnom nivou nešto je kraći i glasi: “povjerenje”.

Slogan za federalni nivo
Slogan za federalni nivo

Prije Naroda i pravde svoje predizborne slogane predstavilo je nekoliko političkih stranaka.