Četvrtak, 07.07.2022.

Adnan Delić: Investitor iz Dubaija najavio je investiciju vrijednu 100 miliona KM!

Srijeda, 01.06.2022. | BiH | Intervju | Najnovije | Vijesti | Autor

Skupština Kantona Sarajevo je početkom maja donijela odluku o osnivanju Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju, koja će preuzeti i nadležnosti Agencije za privatizaciju koja se faktički gasi.

Privlačenje investicija

Kako je rečeno, ovim Zakonom o Kantonalnoj agenciji za privlačenje investicija i privatizaciju, agencija će zauzeti centralno mjesto u Kantonu Sarajevo na kojem će potencijalni i postojeći, domaći i strani investitori tražiti sve informacije vezane za poslovno okruženje, konkurentske prednosti i investicione mogućnosti, te podršku prilikom realizacije ulaganja, ali i za postinvesticionu podršku.

Stručnjaci navode da su trenutna dešavanja u svijetu, ali i pandemija koronavirusa ostavili trag na strana ulaganja u našoj zemlji, ali i na dinamiku investiranja i realizaciju projekata.

Zemlje koje su najviše investirale u BiH su Austrija, Hrvatska, Srbija i Slovenija. Kazao je ovo u razgovoru za Raport, Adnan Delić, ministar privrede KS. 

Pojasnio je da prema zvaničnim podacima od kraja decembra 2020. godine, zemlje koje su investirale najviše u BiH su Austrija sa 2,781 miliona KM, Hrvatska sa 2,417 miliona KM, Srbija sa 2,190 miliona KM i Slovenija sa 1,178 miliona KM. 

Delić kaže da su evropske zemlje, uz zemlje Bliskog istoga, i dalje najznačajniji investitori u Bosni i Hercegovini.

Između ostalog, navodi kako Kanton Sarajevo kontinuirano radi na unapređenju uslova za ulaganje privatnog sektora i poboljšanju usluga javnih institucija za privredu. 

“Cilj nam je da dokumentaciju za pokretanje poslovanja investitori dobijaju brže, lakše i sa nižim troškovima. S tim u vezi, Vlada Kantona Sarajevo je snizila sudske takse u više oblasti privrede, unaprijedili smo podršku za postojeće investitore kroz Program postinvesticione podrške u okviru Saradničke mreže i servis za potencijalne investitore, upostavili smo sistem rada s investitorima “sve na jednom mjestu” gdje investitor na jednom mjestu može prikupiti sve informacije vezane za investiranje u KS”, pojašnjava Delić. 

Poslovni ambijent na području KS

Također, skraćeni su rokovi i smanjeni troškovi za dobijanje dozvola u institucijama KS, te je upostavljen online registar administrativnih postupaka.

“Online registar će u narednom periodu biti ažuriran u skladu s pozitivnim pravnim propisima, te je također napravljen internet portal sa centralnom evidencijom propisa KS koji omogućava pretraživanje i online pristup propisima kantonalnih organa. Pored navedenog, Ministarstvo privrede KS sluša glas privatnog sektora i uspostavlja usku saradnju sa novim potencijalnim partnerima s kojima međusobno razmjenjuje iskustva, te im predstavlja mogućnosti investiranja u KS, ali također sa privrednicima razgovaramo o nizu pitanja od važnosti za privatni sektor”, pojašnjava ministar za Raport.

Bitno je istaknuti da je investitorima na raspolaganju i ulaganje u Kanton Sarajevo kroz koncesije i javno-privatno partnerstvo (JPP), na osnovu Zakona o koncesijama i Zakona o javno privatnom partnerstvu. 

“Posebno bih istakao potencijal ulaganja u vidu koncesija, jer Zakon o koncesijama omogućava ulaganje stranim ulagačima u izgradnju saobraćajnica, hidroenergetskih objekata instalisane snage do 5 MW, kao i izgradnja postrojenja za pretvaranje pogonske snage vjetra u električnu energiju, kombinovanih postrojenja za pretvaranje pogonske snage vjetra i energije sunca u električnu energiju, termoelektrana…, ali i mnogih objekta i drugih općih i javnih dobara koji su pogodni za dodjelu koncesije, a spadaju u nadležnost Kantona”, pojasnio je.

Delić smatra da navedenim razvojnim politikama i zakonskim rješenjima nastoje poboljšati poslovni ambijent na području KS, što sigurno pozitivno utječe na rast stranog, ali i domaćeg investiranja u Kantonu.

S obzirom da se veliki broj investitora žali na sporost i administrativne probleme, pitali smo ministra privrede Delića koliko traju procedure te čini li se nešto kako bi se olakšalo investitorima. 

“Vezano za žalbe investitora na sporost i administrativne probleme, ipak trebamo imati na umu i činjenicu da KS i BiH nudi poslovne mogućnosti dobro pripremljenim i upornim izvoznicima i investitorima, kako često ističu iz Vijeća stranih investitora “nijedan ozbiljan investitor nije odustao od investicije u BiH. 

Kompanije koje prevladaju izazove i pokrenu poslovanje veoma brzo vrate uložena sredstva, te u okviru njihovog anketiranja izjavljuju da su zadovoljni profitom koji ostvare u BiH. Zemlja je otvorena za strana ulaganja i nudi liberalni trgovinski režim, a njena pojednostavljena porezna struktura jedna je od najnižih u regiji (17 posto PDV-a, 10 posto porez na dobit i 10 posto, odnosno 8 posto poreza na dohodak). Ipak postoje određeni pomaci (u nadležnosti viših nivoa vlasti) koje je potrebno učiniti u narednom periodu, kako bi se unaprijedio poslovni ambijent u cijeloj BiH”, navodi Delić.

Pojašnjava kako je Ministarstvo privrede KS formiralo Odjeljenje za investicije unutar Sektora za energetiku, industriju, poduzetništvo i investicije. Kako je Delić istaknuo misija ovog Odjeljenja je da detaljnom analizom stanja privrednog sektora i ispitivanjem potreba preduzetnika unaprijedi rezultate poslovanja subjekata na području Kantona. 

“Dakle, privlačenjem domaćih i stranih investicija u preduzetništvu, kroz aktivnu saradnju i korespondenciju sa investitorima ovo Odjeljenje nastojat će potaknuti razvoj Kantona i utjecati na brži rast malog i srednjeg preduzetništva, kao i cjelokupne privrede na području Kantona”, kazao je Delić. 

Koji investitori dolaze u BiH?

Na samom kraju razgovora otkrio nam je iz koje zemlje u narednom planiraju investirati u našu zemlju. 

“Kada su u pitanju najave novih investicija u KS, pravilo je da potencijalni investitori nisu sretni kada se o njihovim planovima u javnosti objavljuju detalji, međutim, možemo Vam reći da se predstavnica Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, u okviru Programa Saradničke mreže i u okviru Aftercare programa, prethodne sedmice sastala sa jednom kompanijom koja je u većinskom vlasništvu investitora iz Dubaija. 

Ova kompanija, koja je već osnovana, planira dalje ulaganje u nekretnine u vrijednosti preko 100 miliona maraka i planira provesti značajne aktivnosti u svrhu promocije BiH u svijetu kao turističke destinacije. Također su izrazili želju da povežu potentne potencijalne investitore iz Pakistana, Indije, Ujedinjenih Arapskih Emirata sa donosiocima odluka u vezi značajnijeg investiranja u KS i BiH. Ovaj investitor predložio je i osnivanje tjela pod nazivom – “Vijeće investitora za područje Kantona Sarajevo” u čijem sastavu bi bili predstavnici investitora, a sve u cilju poboljšanja poslovnog ambijenta u KS”, zaključio je Adnan Delić za Raport.