Srijeda, 22.05.2024.

Hasan Pleh uputio demantij na snimak Mehmedagić-Tadić i poručio: Osmane žalosno je koliko ste neinformisani

Srijeda, 22.09.2021. | BiH | Najnovije | Vijesti

U subotu, 18. septembra 2021. godine na Vašem portalu objavili ste tekst – audio zapis naslovljen kao: Šokantni snimak – drugi dio / Osmica “nabio nogom” Avdu Avdića, tužiteljicama se hvalio koliko je puta bio oženjen
Objavljeni tekst – audio zapis u odnosu na mene sadrži gnusne laži te s tim u vezi dostavljam tekst kojim ih odlučno poričem, napisao je Hasan Pleh u uvodu demantija koji je uputio na adresu našeg portala.

Demantij prenosimo u cjelosti i bez intervencija:

Prvo, duži vremenski period plasirana je teza u medijima da je Hasan Pleh, šef Kabineta za vrijeme Gorana Salihovića, glavnog tužioca „dijelio predmete tužiocima i da je hodao sa predmetima“. Sad konačno znam da ste Vi izvor tih laži g. Mehmedagiću. Za Vašu informaciju g. Mehmedagiću ali i šire javnosti koja će eventualno čitati ovaj demantij, procedura zaduženja predmeta, kako krivičnih tako i ostalih sa oznakom A, AR, AI i slično bila je sasvim jasno
određena. Predmete u Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, u moje vrijeme je signirao glavni tužilac ili zamjenik glavnog tužioca. Shodno tome, Vaša izjava, g. Mehmedagiću, u svojstvu generalnog direktora Obavještajno-sigurnosne agencije koju ste saopštili na “službenom sastanku” sa glavnom tužiteljicom Bosne i Hercegovine i njenom zamjenicom je zlonamjerna i tendenciozna i ujedno odslikava veliki stepen Vašeg nepoznavanja funkcionisanja tužilačkog sistema, ali isto tako zabrinjava da osoba koja rukovodi tako ozbiljnom institucijom ne zna kako funkcioniše jedna od prvih partnerskih institucija u borbi protiv najsloženijih oblika kriminala, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine.

Što se tiče navoda da sam ja išao u Split kako bi „posušio“ neke ratne zločine za 50.000 KM/EUR ili čega već, vidite g. Mehmedagiću da ste Vi radili svoj posao kao što niste tada, a vjerovatno i sada, onda biste znali da je u konkretnom predmetu osumnjičena osoba, koja se tereti za ozbiljne ratne zločine, ostvarila putem službenog telefonskog broja Tužilaštva Bosne i Hercegovine kontakt sa Tužilaštvom Bosne i Hercegovine kako bi se odazvala Tužilaštvu
Bosne i Hercegovine pod određenim uvjetima. Na osnovu tog telefonskog poziva, glavni tužilac i postupajući tužilac odredili su mene i istražitelja Tužilaštva Bosne i Hercegovine da se nađemo s tom osobom u Splitu, što smo mi i učinili. Sastanak je bio u jutarnjim satima u Hotelu Radison – Split. S nama u pratnji su bili i pripadnici jedne od agencija za provođenje zakona. Naravno, sve ovo je obavljeno uz prethodno dopuštenje kolega iz DORH-a (vjerujem
da znate šta je to ili????). Žalosno je koliko ste neinformisani g. Mehmedagiću, a još je poraznije koliko zloupotrebljavate svoju poziciju generalnog direktora Obavještajno sigurnosne agencije kako biste širili laži, obmanjivali javnost i diskreditovali ljude. Osobi koja Vas naslijedi, trebat će vremena i vremena da povrati kredibilitet Obavještajno sigurnosne agencije.

U pogledu Vaše izjave, g. Mehmedagiću, da sam ja bio predmet rada “Vaše službe”, trebali ste g. Mehmedagiću reći da sam ja, odnosno glavni tužilac Goran Salihović vrlo vjerovatno postali predmetom “Vaše službe” kada je Tužilaštvo Bosne i Hercegovine počelo raditi na predmetu evidencijskog broja: T20 0 KTA 0010887 15. (Vi i Vaša služba dobro znate šta je u ovom predmetu), a ne zbog toga što ja provjeravam stanje svoga računa putem SMS-a (moram priznati da me je Vaše neznanje u pogledu SMS bankarstva i provjera stanja na računu zaista nasmijalo, ali šta je tu je!).

S obzirom na osjetljivost informacija neću dalje o ovome predmetu, ali ću reći da postoji velika vjerovatnoća da je taj predmet “eutaniziran” zahvaljući, “Vašoj službi” ali i naivnosti Tužilaštva Bosne i Hercegovine što Vam je vjerovalo da ćete sami počitisti “Vašu službu”. U konačnici, bojali ste se Vi g. Mehmedagiću da Tužilaštvo Bosne i Hercegovine ne „uleti“ u „Vašu službu“ i da Vas ne počne istraživati, jer ko zna šta bismo sve zadokumentovali u tom slučaju, koliko neovlaštenih prisluškivanja, troškova novca iz kase „Vaše službe“ i slično?! U svakom slučaju, kada se dublje sagledaju postupanja „Vaše službe“ stiče se utisak da je Vaša praksa postala da pratite glavne tužioce Tužilaštva Bosne i
Hercegovine i osoblje koje radi na predmetima koji su od interesa „Vašoj službi“.

U odnosu na Šefa obezbjeđenja glavnog tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine koji je povezan s osobom koja hoće da kupi ili dogovora da kupi opojne droge za iznos od milion KM/EUR trebali ste iznijeti činjenicu da Vas je glavni tužilac “provalio” da ga pratite, a onda kada je glavni tužilac putem naredbe za dostavljanje dokaza u predmetu evidencijskog broja “T20 0 KTA 0012600 16” naredio, između ostaloga, da mu dostavite svu relevantnu dokumentaciju koja potkrepljuje navode za postojanje osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo od strane šefa njegovog obezbjeđenja kako bi Tužilaštvo Bosne i Hercegovine poduzelo krivično gonjenje protiv predmetnog lica, u “Vašoj službi” je nastala „panika“, a potom, kako biste prikrili svoje radnje, zatražili ste zaštitu od tadašnje predsjednice Suda Bosne i
Hercegovine u smislu da Tužilaštvo ne može tražiti ove podatke, što ste u konačnici i dobili.

Naravno, krijući se iza ovakvih i sličnih veoma upitnih radnji sa aspekta zakonitosti, “Vaša služba” o ovome ali i drugim krivičnopravnim događajima nikada nije dostavila saznanja nadležnom tužilaštvu, a na šta je bila obavezna sukladno članu 213. Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine – Obaveza prijavljivanja krivičnog djela koji propisuje:
Službena i odgovorna lica u svim organima vlasti u Bosni i Hercegovini, javnim preduzećima i ustanovama dužna su da prijave krivična djela o kojima su obaviještene ili za koja saznaju na koji drugi način. U takvim okolnostima, službeno ili odgovorno lice će preduzeti mjere da bi se sačuvali tragovi krivičnog djela, predmeti na kojima je ili pomoću kojih je učinjeno krivično djelo i drugi dokazi o njima i obavijestiće ovlašćeno službeno lice ili Tužilaštvo bez odlaganja, kao i sukladno članu 230. stavu 2. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine – Neprijavljivanje krivičnog djela ili učinitelja koji propisuje: Kaznom iz stava 1. ovog člana kaznit će se službena ili odgovorna osoba koja ne prijavi krivično djelo za koje je saznala u vršenju svoje dužnosti, ako se za to krivično djelo po zakonu Bosne i Hercegovine može izreći kazna zatvora pet godina ili teža kazna. Sve je ovo lako provjerljivo.

Problem je g. Mehmedagiću, u tome što Vi ne možete da shvatite da niste iznad zakona i što ne možete da shvatite da ste dužni postupati po ovom članu. Ipak, stiče se utisak da je Vama draže da plasirate laži kako biste diskreditovali ljude, čime ste „Vašu službu“, koja treba da štiti ovu državu i njene građane pretvorili u reality šou tipa “Zadruga” ili tabloid koji se bavi tračevima. Ko će Vama i „Vašoj službi“ više vjerovati?!
Drago mi je da ste priznali da sam bio na mjerama i što se prekršili član 77. stav 6. Zakona o OSA-i jer me niste obavijestili da sam bio predmetom prisluškivanja. Upravo ste mi pružili priliku da se sprovode postupak zakonitosti određivanja takvih mjera protiv mene.
Nadam se da ćete i ostalih, cca 100 pretplatnika s kojima sam ja komunicirao, a Vi slušali te razgovore, također obavijestiti. Mislim da bi gospođa koja je slušala te razgovora trebala imati beneficirani radni staž.
Što se tiče predmeta Radončić i tvog nastojanja da ometaš rad pravosuđa, nisi „ti“ bio tako hrabar, tj. drčan kada smo nas dvojica razgovarali u prostorijama glavnog tužioca, kao što si to predstavio glavnoj tužiteljici i zamjenici u smislu “ko si ti”, odnosno ko sam ja!?!

Ne, g. Mehmedagiću, dok smo mi čekali da dođe glavni tužilac i dok sam ti ja objašnjavao zbog čega te pozivaju, odnosno šta si uradio, ti si pognute glave slušao. Uostalom, svi mi koji smo imali doticaja s tim predmetom na bilo koji način, znamo koga si ti pozivao da ti dođe u kancelariju i šta si s njim provjerao dok je sjedio pored tebe. I to je g. Mehmedagiću lako provjerljivo!
Gospodine Mehmedagiću, ono što najviše brine jeste Vaša izjava koja se tiče sigurnosnih provjera i zloupotrebe Vaše službe u sistemu provjera za pristup tajnim podacima. Vi, g. Mehmedagiću na službenom sastanku kojeg imate u Tužilaštvu Bosne i Hercegovine sa glavnom tužiteljicom i njenom zamjenicom nudite svoju uslugu glavnoj tužiteljici Tužilaštva Bosne i Hercegovine da iskoristi sistem provjera za pristup tajnim podacima kako bi se ona riješila, tj. očistila ljude oko sebe koji joj smetaju?!? Ovo što ste Vi uradili predstavlja akademski/školski primjer koruptivnog ponašanja – visoke korupcije. Vi ste svjesni da ste ovom ponudom kompromitovali kompletan sistem sigurnosnih provjera za pristup tajnim podacima koji je propisan članom 39. Zakona o zaštiti tajnih podataka, uništili ste kredibilitet Obavještajno-sigurnosne agencije, nanijeli štetu ljudima koji su izgleda zahvaljući Vašoj trgovini ili zamjeranju sa Vama, ljudima bliskim Vama ili „Vašom službom“, izgubili pristup tajnim podacima a moguće i radno mjesto? Isto tako, doveli ste u pitanje rad osoba koje su radile ili rade sigurnosne provjere u smislu da li su i oni u krivičnom djelu zajedno sa Vama, g. Mehmedagiću? Vašom ponudom došle su u pitanje sve dozvole za pristup tajnim podacima, kako onih koji su te dozvole dobili, tako i onih kojima je uskraćena dozvola za pristup tajnim podacima.
I na kraju g. Mehmedagiću, s obzirom da ste Vi imali pristup mojim računima, red je da kažete koliko ja to imam novca na računima jer sam zbunjen, može javno nemam problem s tim, jer ćete u sudskom postupku za klevetu to svakako morati reći, kao i eventualnom krivičnom.
Shodno prednjem, a cilju ublažavanja štete, te sukladno normama člana 8. Zakona o zaštiti od klevete Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 59/02, 19/03 i 73/05), tražim da na Vašem portalu objavite ovaj demantij, stoji u istom.

(PRESS)