Utorak, 17.05.2022.

Podržana inicijativa za kredit kod EBRD-a za tramvajsku prugu Ilidža – Hrasnica

Četvrtak, 22.07.2021. | BiH | Najnovije | Vijesti | Autor

Vlada Federacije BiH danas je na sjednici podržala tri inicijative da se kreditnim zaduženjima kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) osiguraju sredstva za realizaciju projekata „Adaptivno upravljanje saobraćajem” u iznosu do 7.000.000 eura, „Izgradnja tramvajske pruge Ilidža-Hrasnica” u iznosu do 20.000.000 eura i „Obnova voznog parka tramvajskog saobraćaja” u iznosu do 10.000.000 eura.

Prihvaćene su informacije o kreditima EBRD-a za realizaciju tih projekata kao osnovu za vođenje pregovora, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Federalno ministarstvo finansija i ministarstva finansija i saobraćaja Kantona Sarajevo zaduženi su da u timove za pregovore o tim kreditima imenuju svoje ovlaštene predstavnike.

Konačne odluke o zaduženju bit će donesene po okončanju pregovora sa EBRD-om sa kojom će se utvrditi konačni uslovi kreditnih zaduženja. Krajnji dužnik po ovim kreditima je Kanton Sarajevo.

Federalno ministarstvo finansija će Vladi Federacije BiH podnijeti informacije o pregovorima, kao i tekst usaglašenih sporazuma o zajmu između BiH i EBRD-a.

Federalno ministarstvo finansija zaduženo je da te zaključke o podržanim inicijativama dostavi Ministarstvu finansija i trezora BiH radi provođenja daljnjih procedura u vezi s kreditnim zaduženjima.