Petak, 09.12.2022.

Tegeltija: OSA nije policijska agencija i ne smije imati dodirne tačke s pravosudnim sistemom

Petak, 09.10.2020. | Vijesti | Novinar

Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH Milan Tegeltija rekao je u političkom magazinu Pečat da iza svih pokušaja diskreditacije VSTV-a stoje oni koji su izgubili kontrolu nad Savjetom njegovim dolaskom na čelo ove institucije.

“To je jedna propagandna mašinerija koja radi na diskreditaciji i omalovažavanju same institucije i mene kao predsjednika”, rekao je on.

Tegeltija ističe da u VSTS nema mjesta politici, te da napisi o politizaciji nemaju nikakvo uporište.

Kada je riječ o slučaju dvostrukog identiteta predsjednika Suda BiH Ranka Debeveca, Tegeltija je rekao da, kao predsjednik VSTS, ne može da se izjašnjava o tom slučaju i da se bavi navodima koji mogu predstavljati disciplinski slučaj.

Govoreći o radu Obavještajno-sigurnosne agencije BiH, Tegeltija je rekao da OSA nije policijska agencija i da bi trebalo da se bavi isključivo vanjskim i kontraobavještajnim radom.

“OSA nikada nije bila policijska agencija niti ima policijska ovlaštenja, ni svoje učešće u krivičnom postupku”, naglasio je Tegeltija.

On je istakao da obavještajni sektor ne bi smio da ima dodirne tačke sa pravosudnim sistemom, izuzev u dijelu u kojem mu se odobravaju posebne istražne radnje.

Na pitanje o otporu spram reformama u pravosuđu, Tegeltija je odgovorio da je prvi put EU jasno ukazala kako otpor ne čini VSTV BiH, već da reforme koje sprovodi VSTV BH nailaze na otpor unutar pravosudnih institucija.

Podsjetio je da je EU ukazala na postupanja Suda BiH koja se mogu smatrati otporom reformi, a posebno u dijelu reformi u oblasti integriteta.

(RTRS/PRESS)