Utorak, 28.11.2023.

“Četvorka” poziva građane da prijave sva saznanja o kršenju moratorija

Petak, 02.10.2020. | BiH | Najnovije | Vijesti

I pored višestrukih pokušaja nepostojeće vladajuće većine da opstruira donošenje zaključka kojim se zabranjuje zapošljavanje u javnom sektoru, 19 zastupnika u Skupštini KS je izglasalo ovakav zaključak. Pokušaji da se zaustavi ovaj proces na samoj sjednici Skupštine održane 28.09.2020. godine, jasan su pokazatelj da iste opstrukcije i kršenja moratorija možemo očekivati i u pojedinim javnim institucijama i preduzećima. Zbog toga, pozivamo sve građane, a posebno zaposlene u javnim institucijama i preduzećima, da Uredu za borbu protiv korupcije i inspektoratu za rad i zaštitu na radu prijave sva saznanja o kršenju moratorija.

Skupština Kantona Sarajevo traziti će smjene rukovodećih i upravljačkih struktura u svim situacijama gdje se uoči kršenje moratorija.