Petak, 01.12.2023.

Prodaje se imovina firme koja je donijela procvat kožarstva u Visokom

Nedjelja, 30.10.2022. | BiH | Biznis | Najnovije | Vijesti

Stečajni upravnik Enes Ganić objavio je poziv za prodaju imovine kompanije KTK Visoko, koja je zaslužna za razvoj kožarstva u ovom gradu.

Prodaja će se obaviti putem usmenog i javnog nadmetanja uz prethodnu pismenu prijavu, dana  9. novembra sa početkom u 11 sati.

Prodaja će se obaviti u prostorijama “KTK Visoko”, Ul. Sarajevska bb u Visokom. Pismene prijave se primaju do 7. novembra do 14 sati.

Ponuđena su dv lota, od kojih je prvi vrijedan 1,7 miliona KM, a drugi 37 hiljada KM.

U nastavku pogledajte šta je tačno predmet prodaje:

LOT BR.1. 

Prodaja nekretnine označene kao „ Paljike“ šuma 5.klase 0, šuma 3.klase 0, šuma 2.klase 0,šuma 4.klase 0,  upisana u ZK.ul. 219 KO Radovlje  kč.2475/1,površine 308.395 m2, nekretnina označena kao „ Paljike“ šuma 4.klase 0, upisana u ZK.ul.219 KO Radovlje, kč. 2495, površine 4.708 m2, nekretnina označena kao „ Paljike“ šuma 4.klase 0, upisana u ZK.ul.219 KO Radovlje, kč. 2496, površine 8.656 m2, nekretnina označena kao „ Paljike“ šuma 4.klase 0, upisana u ZK.ul.219 KO Radovlje, kč. 2492, površine 5.723 m2, nekretnina označena kao „ Paljike“ šuma 4.klase 0, upisana u Zk.ul.219 KO Radovlje kč. 2491, površine 2.171 m2, nekretnina označena kao „ Paljike“ šuma 4.klase 0, upisana u Zk.ul.219 KO Radovlje kč. 2490, površine 2.004 m2, nekretnina označena kao „ Krčevina“ šuma 4.klase 0, upisana u ZK.ul.219 KO Radovlje, kč.2484/3 površine 203 m2, nekretnina označena kao „ Vodica“ livada 5.klase 0, šuma 5.klase 0, upisana u ZK.ul. 219 KO Radovlje, kč. 2483 površine 1.114 m2, nekretnina označena kao „ Krčevina“ njiva 7.klase 0, upisana u ZK.ul.219 KO Radovlje, kč. 2480, površine 584 m2, nekretnina označena kao „ Krčevina“ šuma 4.klase 0, upisana u Zk.ul.219 KO Radovlje, kč. 2479/2, površine 305 m2, nekretnina označena kao „ Poljana“ šuma 4.klase 0, upisana u ZK.ul.219 KO Radovlje, kč. 2476/2, površine 219 m2, nekretnina označena kao „ Mostić“ vočnjak 5.klase 0, upisana u Zk.ul.219 KO Radovlje, kč. 2497/2, površine 1.070 m2, nekretnina označena kao „ Dolić“ šuma 4.klase 0, upisana u Zk.ul.219 KO Radovlje kč. 2501/1, površine  358 m2, nekretnina označena kao „ Dolić“ vočnjak 4.klase 0, upisana u ZK.ul.219 KO Radovlje kč. 2502/2 površine 99 m2, nekretnina označenao kao „ Mlakve“ njiva 6.klase0, njiva7.klase 0, upisana u ZK.ul.219 KO Radovlje, kč.2529, površine 13.428 m2, nekretnina označena kao „ Vakuša“ livada 4.klase 0, upisana u ZK.ul. 219 KO Radovlje kč. 2522, površine 10.991 m2, nekretnina označena kao „ Vakuša“ šuma  4.klase 0, upisana u ZK.ul.219 KO Radovlje, kč. 2521, površine 3.614 m2,  vlasništvo “ KTK Visoko „ d.d. Visoko u stečaju, Ukupne procijenjene vrijednosti  1. 707.534,63 KM.

LOT.BR.2.

Prodaja nekretnine označene kao „ Paljike“ vočnjak 4.klase 0 upisana u Zk.ul 219.KO Radovlje kč.2507,  površine 1.648 m2, nekretnina označena kao „ Vakuša“ pašnjak 4.klase 0 upisana u Zk.ul. 219 KO Radovlje, kč. 2506, površine 1.608 m2, nekretnina označena kao „ Maurovići“ šuma 5.klase 0, upisana u Zk.ul.219 KO Radovlje, kč. 2712, površine 5.434 m2, nekretnina označena kao „ Maurovići“ šuma 5.klase 0, upisana u Zk.ul.219 KO Radovlje, kč. 2714, površine 3.594 m2 vlasništvo „ KTK Visoko“ d.d. Visoko u stečaju, Ukupne procijenjene vrijednosti  37.178 KM.

BIZNISINFO/PRESS